.

โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนในฝัน รุ่น 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหมูม้น ที่ได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2558  ....ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปีโรงเรียนบ้านหมูม้น  วันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหมูม้น  "มาฮ่วมกินข้าว  มาเล่าความหลัง  มาฟังเพลงม่วนๆ"

 
 
 
 
 
 
 
 

 <iframe marginwidth="0" marginheight="0"src="http://www.kruthai.info/newsedu.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="610"></iframe>

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ค่าย "ยุวบรรณารักษ์ 2555"  
      

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2555  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดค่าย "ยุวบรรณารักษ์" เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอเชียงขวัญ และโรงเรียนดีประจำตำบล ของอำเภอต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม 90 คน คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม 60 คน  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดระบบหนังสือ/การพัฒนาห้องสมุดสู่ ห้องสมุดอัตโนมัติ/การทำหนังสือป๊อบอัพ/การพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดมีชีวิต 

จากการจัดกิจกรรม "ค่ายยุวบรรณารักษ์ 2555"  ซึ่งเป็นการจัด ครั้งที่ 2  ได้รับความสนใจ จากโรงเรียนต่างๆมากมาย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และมีความต้องการให้โรงเรียนจัดอีกในปีต่อไป ซึ่งโรงเรียนจะได้จัดเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ อีกในปีต่อไป

คณะกรรมการจัดค่ายฯ ขอขอบพระคุณท่านผุ้บริหารที่ส่งนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนต่างๆ คงจะได้นำเอาความรู้และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมไปพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านของครูและนักเรียนต่อไป ท่าน ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.รอ.1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำหนังสือ pop up

นักเรียนนำเสนอผลงาน

นักเรียนคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบ้านหมูม้น
วันที่ประกาศ : 2555-09-08
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 เมษายน 2558
 
 

ลิงค์ สรุปรวมคณิตศาสตร์ ม.4-5-6.
(ดาวน์โหลด E-book)

ลิงค์ ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
ลิงค์ ห้องสมุดคณิตศาสตร์
ลิงค์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ลิงค์ เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร
ลิงค์ วิชาการดอทคอม
ลิงค์ เด็กดีดอทคอม
ลิงค์ บล็อกการเรียนคณิตศาสตร์

ลิงค์ ายผู้พลิกชัยชนะบน ความล้มเหลว
ลิงค์ รายละเอียดการสอบ O-NET
ลิงค์ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
ลิงค์ แบบทดสอบ GAT , PAT คณิตศาสตร์

ลิงค์ รายละเอียดการสอบ GAT , PAT
ลิงค์ คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ลิงค์ ข่าวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
 
 
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
 
กิจกรรมนอกห้องเรียน
 
ลูกเสือ-เนตรนารี
 
สื่อพัฒนานอกระบบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมนอกห้องเรียน

เธ—เธฃเธนเธ›เธฅเธนเธเธ›เธฑเธเธเธฒเธ”เธญเธ—เธ„เธญเธก
เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
หมวด : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
การอ่านบทความ
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
รายการพิพิธเพลิน ตอน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 1/6
วิชา : กิจกรรมนอกห้องเรียน
หมวด : กิจกรรมนอกห้องเรียน
แคลคูลัส
วิชา : คณิตศาสตร์
หมวด : พีชคณิต
ดูเนื้อหาอื่นๆ

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.23.47.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 257,107
 
โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-514178  Fax : 043-XXXXXX
Email : mumon2503@hotmail.com